Geweld

De uitspraak van H. Wigbold (NRC Handelsblad, 14 oktober) in zijn artikel 'Strijd tegen geweld is niet rechts' zou bescheidenheidshalve moeten zijn: dat de strijd tegen de criminaliteit en de verloedering geen rechts maar een links item 'zou moeten zijn'.

Niettemin is dit artikel van een oude die-hard-socialist als Wigbold even verrassend als verstandig. De PvdA heeft het gedogen uitgevonden en verheven tot een nationale levensstijl. Tot ver in het buitenland is onze naam op dat gebied gevestigd.

Aangenomen mag worden dat de PvdA niet erg blij is met dat stuk. Als je heel voorzichtig bezig bent een zwaai van 180 graden te maken, moet je natuurlijk geen oud-journalist hebben die het reisdoel in al zijn naaktheid openbaart. Het is goed dat mannen als Wigbold zulke zaken schrijven, de zachte hand met de romantische rode roos, zal weer eeltig en hard moeten worden.