Cocaïne

Maikel Aerts verscheen deze week voor de tuchtcommissie van de KNVB wegens gebruik van cocaïne. De tweede doelman van FC Den Bosch wordt waarschijnlijk geschorst. Terecht?

Hein Verbruggen, voorzitter van de internationale wielerfederatie en fel dopingbestrijder: “Als het reglement cocaïne verbiedt, is het terecht. Ik meen dat het bij ons ook op de dopinglijst voorkomt. Een sporter neemt een licentie, dan moet hij zich ook aan de regels van de bond houden. Het feit dat cocaïne niet prestatieverhogend werkt, kan aanleiding zijn tot een discussie of zelfs herziening van de reglementen. Je moet Aerts dan nog wel straffen, want je kunt geen overtreding maken en achteraf zeggen dat de regels niet kloppen. Dat is net zoiets als 140 kilometer per uur rijden waar 120 is toegestaan en zeggen dat het op die plaats geen kwaad kan. Een bijkomend element is dat een sporter een voorbeeldfunctie heeft.”

H. Visser, dominee die in de Rotterdamse Pauluskerk junks opvangt: “Een voetballer moet genotsmiddelen kunnen gebruiken. Het maakt niet uit of dat nu een glaasje jenever of een snuifje coke is. Zolang zijn functioneren niet in gevaar komt, doet hij dat op eigen verantwoordelijkheid. In Nederland is cocaïne om merkwaardige redenen verboden, maar het gebruik wordt niet vervolgd. De KNVB moet respecteren wat leden in hun vrije tijd doen. Patrick Kluivert heeft ook onverstandige dingen gedaan, maar dat was geen reden hem door de tuchtcommissie te laten vervolgen. Zolang Maikel Aerts het gebruik weet te beheersen, hoeft niemand zelfs te weten dat hij eens wat snuift. Het is een privé-aangelegenheid.”

J. van de Wouw, secretaris van FC Den Bosch: “De voetbalbond heeft er grote moeite mee de eigen normen vast te stellen. Alleen al vanwege de factor tijd ben ik geneigd te zeggen dat Maikel Aerts geen onvoorwaardelijke straf verdient. De zaak is al maanden aan de gang, bovendien is hij door de publiciteit al behoorlijk geëtiketteerd. Dat is voor de KNVB op zich geen reden om niet tuchtrechtelijk op te treden, maar er is dus twijfel over de normen die de voetbalbond hanteert. Daar mag een speler nooit de dupe van zijn. De lijst van verboden middelen laat blijkbaar ruimte voor twijfel. Het bestuur van FC Den Bosch neemt daarom voorlopig geen maatregelen tegen Aerts. Wel hebben we afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Want Aerts heeft gehandeld in strijd met de gedragscode van de club.”

Ger Lagendijk, voetbalmakelaar: “Voor een professionele sporter is het nooit toegestaan om verboden middelen te gebruiken, dus is een straf terecht. Dat cocaïne niet prestatieverhogend werkt, doet daar niets aan af. Wie zegt dat trouwens? En als het al niet prestatieverhogend werkt, kan het nog verlagend werken. Zijn reactievermogen kan verminderen. Hij heeft een contract bij FC Den Bosch en dan kan hij dit niet maken. Het verbaast me dat het bestuur geen verdere maatregelen tegen Aerts neemt.”

E. Vrijman, directeur van het Nederlands centrum voor dopingvraagstukken (NECEDO): “Een straf is op zijn plaats, maar we moeten het morele stigma van de zaak wegnemen. In de sport mogen bepaalde dingen niet, maar ik vind dit niet erger dan een sprong vervalsen of stiekem een rondje minder lopen op de tien kilometer zonder dat iemand het ziet. Dopingcontroles hebben twee bedoelingen. Enerzijds prestatiebeïnvloeding tegengaan, anderzijds de gezondheid van sporters in de gaten houden. Het is een gegeven dat cocaïne de reactiesnelheid vermindert. Stel dat Aerts destijds had moeten invallen en op een gegeven moment had moeten uitkomen. Hij zou op een speler door kunnen lopen waar andere keepers zouden springen, simpelweg omdat hij de situatie verkeerd zou inschatten. Je kan cocaïnegebruik in de sport vergelijken met dronken achter het stuur kruipen.”