BOMEN ALS FAKKELS

Als aanvulling op het artikel 'Bomen als fakkels' (W&O, 11 oktober) denken wij dat het moeilijk, dan wel onmogelijk wordt om deze branden te blussen. Wij baseren onze mening op een aantal lokale bevindingen en argumenten:

1. Deze bosbranden zijn veelal het gevolg van ondergrondse veenbranden en bruinkoolbranden. Deze zijn deels veroorzaakt door menselijk handelen en deels door spontane ontbranding. De branden komen in laaglanden en heuvelachtige gebieden voor.

2. De spontane ontbranding is het gevolg van oxidatie van het organisch materiaal als gevolg van een langdurig tekort aan neerslag, met als gevolg lage grondwaterstanden.

3. Als het oorspronkelijke bos verwijderd is wordt tevens het effect van de vegetatie op het terugkerende hoge grondwaterpeil teniet gedaan, dus het huidige proces is onomkeerbaar.

4. Veel neerslag zal de ondergrondse branden mogelijk tijdelijk doen doven. Chemische reacties van het regenwater met de gloeiende turf c.q. bruinkool kunnen zware verontreinigingen veroorzaken, waardoor grondwater en rivieren vervuild worden met o.a. diverse soorten koolwaterstoffen.

5. Een bestaande kolenbrand tussen de steden Samarinda en Balikpapan toont aan dat deze ondergrondse branden decennia kunnen blijven branden.

6. In de afgelopen decennia zijn er diverse grote bosbranden geweest, eveneens als gevolg van droogte. Het 'natuurlijk' doven, zonder menselijk ingrijpen, zal moeilijker worden dankzij menselijke handelingen.

7. We verwachten dan ook dat Indonesië en de omliggende landen nog de nodige tijd, mogelijk zelfs jaren, last hebben van deze grootschalige veen/kolen/bos-branden.

Kortom, dit vuur is ons inziens niet te blussen met behulp van welk leger dan ook en zal een landurige regionale milieuramp worden. President Suharto c.s. heeft een fors probleem en hij zal de komende jaren nog vele malen zijn (welgemeende) excuses mogen uitspreken. De heer Krefeld van het WNF legt in het artikel van Frans van der Helm de nadruk op de bedreiging van vele zeldzame diersoorten. Gezien het duurzame karakter van deze branden, ook als het geen nieuwsitem meer is, zal ook hier redding door ingrijpen (evacuatie, opvang in dierentuinen, etc.) waarschijnlijk meer dan noodzakelijk zijn.