'Asielzoekers Irak afremmen'

DEN HAAG, 18 OKT. Het kabinet bekijkt of maatregelen nodig zijn in reactie op de plotselinge toestroom van asielzoekers, met name uit Irak en Afghanistan.

Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Kok wees erop dat Nederland vergeleken met de buurlanden momenteel opvallend veel asielzoekers opneemt. “Als sprake is van zo'n disproportionaliteit zoals nu uit de cijfers blijkt, dan moet het kabinet bepaalde vragen onder ogen zien. We kunnen niet zeggen: hier is kennelijk een probleem, maar laat maar lopen.”

Kok wees erop dat in Nederland de afgelopen maanden meer asielzoekers uit Irak zijn aangekomen dan in alle andere landen van de Europese Unie bij elkaar. Voordat echter besloten wordt tot concrete maatregelen, dienen eerst de omvang van het vluchtelingenprobleem en de mogelijke oorzaken daarvan duidelijk te zijn. Zover is het kabinet nog niet, aldus Kok.

De minister-president noemde het “heel vreemd” dat een meerderheid van de asielzoekers uit Irak en Afghanistan zich niet kan identificeren. Kok beklemtoonde dat deze kwestie “zorgvuldig” moet worden bekeken, opdat “de goeden niet onder de kwaden lijden”.

Als een van de mogelijkheden noemde Kok dat Nederland alleen mensen toelaat die zich bij het kopen van een vliegticket konden legitimeren. De premier beklemtoonde dat een dergelijke maatregel bedoeld zou zijn om “juist de echte vluchtelingen goed te kunnen opvangen”.

Kok sprak gisteren de hoop uit dat de problematiek ronde de asielzoekers geen verkiezingsthema wordt. “We moeten niet met spierballen tonende krachtdadigheid tegen elkaar opbieden.”

Eerder deze week zei VVD-fractievoorzitter Bolkestein dat Nederland de grenzen moet sluiten voor asielzoekers die uit Irak komen. Volgens hem doet Frankrijk dat ook en melden zich daardoor de laatste tijd zoveel Irakezen aan de Nederlandse grens.

Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks hekelde gisteren de “sfeer van verharding” die volgens hem bij het minderhedenbeleid is ontstaan. De aandacht zou te veel gericht zijn op aantallen. Bolkestein liet in een reactie weten van mening te blijven dat “asielzoekers die via mensensmokkel uit Duitsland komen” terug moeten.