Asielzoekers

Het interview met Peter van Krieken (NRC Handelsblad, 6 oktober) geeft duidelijk inzicht in de ideeënwereld van topambtenaren, die de staatssecretaris van Justitie adviseren inzake het asielbeleid. De opvattingen van Van Krieken kunnen niet anders worden begrepen dan als een poging het tij van toenemende onrust over de gang van zaken bij de toelating en vooral afwijzing van asielzoekenden te keren.

Van Krieken manifesteert zich als een borrelpraat-geleerde, die zich schuldig maakt aan ernstige misleiding. Van de ruim duizend asielzoekende cliënten, die ik inmiddels gedurende vele jaren heb mogen bijstaan, heeft slechts een enkeling getracht in de zeer uitvoerige gesprekken, die ik met hen houd (teneinde het volledige levensverhaal te traceren en de achtergronden van iemands vlucht) mij te misleiden. Velen van hen bleken uitgeprocedeerd te zijn vanwege het volstrekt gebrek aan aandacht van de zijde van justitie tijdens gesprekken met deze mensen. Van Krieken slingert er maar een punt aan door notabene op het hoogste niveau asielzoekers te discrediteren en per definitie tot ongeloofwaardig te verklaren.