Arbeidsmarkt

Aan het einde van het bericht 'Scholieren slecht in practicumproeven' (8 oktober), wordt gesteld: “Nederlandse universiteiten kampen met een groot tekort aan studenten wiskunde en natuurkunde”.

Dit feit heeft echter meer te maken met de dreigende opheffing van de desbetreffende studierichtingen aan enkele universiteiten dan met de daadwerkelijke grote vraag naar wis- en natuurkundigen op de arbeidsmarkt. Als langdurig werkloze op deze vakgebieden spreek ik daarbij uit eigen ervaring.