Werkloosheid daalt in het derde kwartaal verder naar 372.000

De dalende tendens in de geregistreerde werkloosheid zet door. In het derde kwartaal telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 372.000 werklozen. Gecorrigeerd voor seizoenseffecten gaat het om een daling van 24.000 ten op zichte van het tweede kwartaal.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gaat het zelfs om een daling van 69.000. De werkloosheid daalt dus met vijf- tot zesduizend mensen per maand.

Ook het aantal WW-uitkeringen daalde. In augustus kregen 364.000 mensen zo'n uitkering, 50.000 minder dan een jaar eerder.

Het CBS spreekt niet snel van een dalende tendens. De rijksstatistici zijn voorzichtig, omdat de geregistreerde werkloosheid een getal is dat onder meer wordt vastgesteld aan de hand van enquêtes.

De geregistreerde werkloosheid is in Nederland de meest gebruikte grootheid om het aantal mensen zonder werk uit te drukken. Het gaat om mensen die geen werk hebben of een klein baantje van hooguit twaalf uur per week, staan ingeschreven bij het arbeidsbureau en direct beschikbaar zijn voor een baan van meer dan twaalf uur.

Andere definities van werkloosheid leiden doorgaans tot hogere getallen.