Vermeend slecht barrières voor splitsen bedrijven

DEN HAAG, 17 OKT. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) stuurt volgende week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarmee fiscale barrières worden weggenomen voor ondernemingen die zich willen splitsen in twee of meerdere bedrijven.

Nu behandelt de fiscus splitsing nog als het staken van een onderneming. Bij een dergelijk 'verdwijnen' van een bedrijf kan de belastingdienst claims indienen over onder meer stille reserves en compensabele verliezen.

Met het wetsvoorstel van Vermeend zal de fiscus dergelijke zaken buiten beschouwing laten als het om de splitsing van een onderneming gaat.

In feite wordt met Vermeends voorstel de belastingclaim die op de fiscale boekwinst rust 'doorgeschoven' naar de gesplitste vennootschappen. Ook de compensabele verliezen die later in mindering kunnen gebracht op behaalde winsten kunnen worden doorgeschoven. Indien een onderneming later (belastbare) winst maakt mogen dergelijke verliezen daarvan worden afgetrokken. Iets wat nu na splitsing niet mogelijk is.

Volgens een woordvoerder van Financiën is het wetsvoorstel niet het resultaat van druk van grote ondernemingen die voornemens zijn zich op te splitsen, zoals Vendex en Koninklijke PTT Nederland (KPN). “We waren er al mee bezig lang voordat Vendex aankondigde te willen splitsen”, aldus de woordvoerder.

Vendex heeft het concern als gesplist in een aparte, beursgenoteerde dienstengroep (Vedior) en een detailhandelsbedrijf onder de 'oude' naam Vendex, maar wacht nog op formalisering totdat de fiscale regels duidelijk zijn.

KPN kondigde onlangs aan zich te willen splitsen in een telecommunicatiepoot (PTT Telecom) en een postbedrijf (PTT Post).

De overheid bezit nog 40 à 45 procent van de KPN-aandelen en is gebaat bij een goede fiscale afhandeling van de splitsing. Financiën gaat ervan uit dat het wetsvoorstel op 1 januari 1998 in kan gaan. Of die datum wordt gehaald, hangt af van de snelheid van handelen van de Tweede Kamer die evenwel met een overvolle agenda kampt.