Terpstra wil thuiszorg aan lijf beperken

DEN HAAG, 17 OKT. Staatssecretaris Terpstra (Volksgezondheid) wil de zogenoemde lijfsgebonden thuiszorg met drie uur per dag beperken. Het gaat daarbij om verzorging van patiënten aan het lichaam, bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden en op het toilet helpen.

Mensen die intensievere zorg nodig hebben, met name terminale patiënten, kunnen een beroep doen op een subsidieregeling. Een en ander staat in een ontwerpregeling die Terpstra voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

Sinds 1 januari van dit jaar wordt in de thuiszorg geen onderscheid meer gemaakt tussen huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. “Daardoor dreigde met name de intensieve thuiszorg in de knel te komen, omdat daarvoor de mensen en het geld ontbrak”, stelt een woordvoerder van het ministerie.

Voor ziekenfondsverzekerden die al thuiszorg ontvangen en kunnen aantonen dat ze extra zorg nodig hebben, is volgend jaar een subsidiebudget van 58 miljoen gulden beschikbaar.

In totaal gaat er in de thuiszorg zo'n drie miljard gulden om. Het grootste deel van dit bedrag zal naar de 'drie-uurs regeling' gaan, meent de woordvoerder. De huishoudelijke hulp wordt niet aan een maximum aantal uren gebonden.

Het 'oormerken' van de subsidie voor intensieve thuiszorg is volgens de woordvoerder van Terpstra ongebruikelijk, maar nodig om te voorkomen dat de verschillende vormen van thuiszorg “op één hoop worden gegooid”. Doordat de intensieve thuiszorg alleen op basis van de subsidie wordt verstrekt, is het uitgesloten dat de uren worden besteed aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of de lijfsgebonden zorg.

Patiënten die de gesubsidieerde intensieve thuiszorg krijgen, kunnen hierop maximaal drie maanden een beroep doen. In die periode is het aantal thuiszorguren per dag niet aan een maximum gebonden, waardoor 24-uurs zorg mogelijk is.

De regeling geldt niet voor particulier verzekerden. De mate waarin zij thuiszorg krijgen, hangt van de polisvoorwaarden af van de particuliere verzekering. Wel is het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met de particuliere zorgverzekeraars om de wijze waarop de thuiszorg wordt verleend zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.