Televisie van Bosnische Serviërs zendt weer uit

SARAJEVO, 17 OKT. In de Servische Republiek in Bosnië zendt sinds gisteren de door aanhangers van Radovan KaradziEÉc gecontroleerde tv-Pale - de Servische Radio en Televisie SRT - sinds gisteren weer uit.

Tv-Pale verdween twee weken geleden uit de ether nadat soldaten van de internationale vredesmacht SFOR vier transmissiemasten hadden bezet. De televisie van de hardliners in Pale was eerder gewaarschuwd voor die consequentie als ze zou doorgaan met de propaganda-uitzendingen waarin SFOR werd uitgemaakt voor een fascistische bezettingsmacht en waarin elke dag werd opgeroepen tot een boycot van het vredesproces in Bosnië.

Gisteren zond tv-Pale opeens weer uit, hoewel SFOR de vier zendmasten niet heeft teruggegeven. Het station zelf verschafte geen informatie over de hervatting van de uitzendingen. Een presentator las een brief voor van medewerkers van het televisiestation, waarin de vredesmacht werd veroordeeld wegens de “brute methoden” waarmee ze tegen tv-Pale is opgetreden. Daarna werd een opname uitgezonden van Momcilo Krajišnik, de leider van de hardliners onder de Bosnische Serviërs. Hij noemde het optreden van de NAVO-vredesmacht “een ontkenning van het principiële recht op persvrijheid”. Maar Krajišnik, de Servische afgevaardigde in het collectieve staatspresidium van Bosnië, deed tegelijkertijd een beroep op zijn aanhang geen geweld te gebruiken tegen de vredesmacht.

De afgelopen weken heeft Carlos Westendorp, de internationale Bosnië-gezant, geweigerd de zendmasten weer ter beschikking van tv-Pale te stellen tenzij de Bosnische Serviërs voldoen aan een aantal eisen. Een daarvan betreft de verwijdering van Krajišnik en zijn belangrijkste medewerker, Velibor OstojiEÉc, uit de raad van toezicht van SRT; een andere eis betreft het aftreden van de SRT-directeur Miroslav Toholj. De extreem-nationalistische Bosnische Serviërs hebben die eisen afgewezen en Westendorp en de internationale gemeenschap beschuldigd in de machtsstrijd tussen Krajišnik en de president van de Servische Republiek, Biljana PlavšiEÉc, de kant van de laatste te hebben gekozen. (Reuter)