Spitsuur Peking

Foto: PEKING - Het spitsuur in Peking leidt door het sterk toegenomen aantal auto's tot een enorme chaos, ook op de speciale rijbanen voor de vele honderdduizenden fietsers. (Foto AP)