Non-Euro Fonds

Voor beleggers die verwachten dat de euro een zwakke munt zal worden, is er een nieuw obligatiefonds op de markt. Het Non-Euro Fonds van de Zürich Verzekeringsgroep belegt in internationale obligaties die luiden in de valuta's van landen die niet meedoen met de euro. Dit zijn obligaties in Zwitserse francs, maar bijvoorbeeld ook in Amerikaanse dollars.

Zürich Verzekeringen noemt zich geen tegenstander van de invoering van de euro. “Integendeel”, aldus fundmanager C. van Zeijl, “de euro maakt het ondernemen in Europa een stuk eenvoudiger en biedt veel kansen. Maar aan de invoering zijn ook beleggingsrisico's verbonden. Tegen deze risico's biedt het Non-Euro Fonds bescherming.”

De afgelopen maanden heeft Zürich naar eigen zeggen veel vragen van bezorgde klanten gekregen die de waardevastheid van de toekomstige Europese munt in twijfel trekken. De kans bestaat, aldus Zürich, dat de euro in de beginfase een zwakke munt wordt en in waarde zal dalen ten opzichte van niet-euro-valuta's. Ter compensatie zullen beleggers een hogere rente op euro's eisen. Deze renteverhoging zal een negatief effect hebben op zowel de aandelen- als obligatiekoersen in euro's. Dit kan gunstig uitwerken voor de koersen van obligaties van niet-eurolanden. Beleggers in het Non-Euro Fonds kunnen hiervan profiteren, verwacht Zürich. (RCJ)

    • Mathijs Smit