'Mensen niet op straat zetten'; Vijf steden in Brabant tegen asielbeleid

ROTTERDAM, 17 OKT. Justitie moet uitgeprocedeerde asielzoekers die niet mee wìllen werken aan terugkeer naar hun land van herkomst, niet langer op straat zetten. Dit vinden de vijf grote gemeenten in Noord-Brabant, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond.

De gemeenten wijzen erop dat veel uitgeprocedeerde asielzoekers niet worden uitgezet, maar in de illegaliteit verdwijnen. “Ze kloppen aan bij instellingen als Vluchtelingen in Nood. Deze instellingen kloppen vervolgens aan bij de gemeenten voor extra geld”, aldus wethouder H. Goedhart (Rosmalens Belang) van Den Bosch. In een brandbrief aan staatssecretaris Schmitz (Justitie) heeft de gemeente Den Bosch om extra geld gevraagd voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De brief, zo zegt Goedhart, is echter vooral een signaal naar de staatssecretaris. “Haar beleid is onjuist en onvolledig. Justitie moet een uitgeprocedeerde asielzoeker of daadwerkelijk uitzetten of basale opvang bieden. Je kunt hen niet laten ronddobberen.” Begin dit jaar weigerde de gemeente Apeldoorn om uitgeprocedeerde asielzoekers uit hun huis te zetten. Het Apeldoorns gemeentebestuur liet hen ook het recht op een uitkering behouden. Volgens de Bossche wethouder Goedhart lopen er in de regio Den Bosch zo'n tweehonderd uitgeprocedeerde asielzoekers rond. De overheid biedt hen geen onderdak. Wel gaf de gemeente Den Bosch eerder 12.500 gulden aan de stichting Vluchteling in Nood voor opvang en medische behandeling van deze mensen. Een aanvraag voor nog eens 20.000 gulden wees de gemeenteraad gisteravond af.

De discussie rond uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst is opgelaaid, nadat enkele kerkelijke instanties onlangs een tentenkamp in de bossen van Drenthe inrichtten voor zeventien afgewezen asielzoekers. Staatssecretaris Schmitz heeft sindsdien herhaaldelijk laten weten geen opvang te bieden aan asielzoekers die weigeren mee te werken aan hun uitzetting. “We moeten weigerachtig gedrag niet belonen”', aldus Schmitz.

Wethouder Goedhart meent daarentegen dat de overheid mensen niet op straat kan laten staan. “Afgelopen nacht hebben we weer twee ouders met twee kleine kinderen uit een portiek gehaald. Dat kan je toch niet over je hart laten gaan?”

De gemeente Den Bosch heeft het verzoek van het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) om 200 extra plaatsen voor asielzoekers (50 structureel, 150 in geval van nood) aangegrepen om hun ongenoegen kenbaar te maken. De COA kampt op dit moment met een onverwacht tekort aan opvang voor asielzoekers. Den Bosch heeft al drie opvangcentra, waar circa 1400 asielzoekers verblijven in afwachting van een antwoord op hun asielaanvraag.