Lenin

Nadat onlangs redacteur Hubert Smeets Lenin aan syfilis liet sterven (Boeken van 29 augustus) en Ronald Havenaar in zijn bespreking van Eric Hobshawms 'On History' (Boeken van 12 september) over Lenin schrijft 'dat sinds lang bekend is dat hij (Lenin) door zijn voorkeur voor grootschalige terreur een voorbeeld was voor zijn opvolger Stalin', zou het me niet verbazen als ik binnenkort las dat Nadesja Konstantinova, de vrouw van Lenin, samen met Natalia Sedowa, de vrouw van Trotsky, een bordeel in Moskou exploiteerde.

Immers, net zo lang als bekend is dat Lenin een voorstander was van grootschalige terreur, is bekend dat de bolsjewieken alle vrouwen hebben gesocialiseerd en tot staatsslavinnen hebben gemaakt. Natuurlijk was Lenin een warm voorstander van massale terreur. Onder die terreur te verstaan: de terreur van de onderdrukten tegen hun onderdrukkers, de terreur van het volk tegen de westerse en Japanse legers, die massaal de jonge Sovjet-Unie binnen trokken om de jonge arbeidersrevolutie neer te slaan.

Dezelfde terreur als waarvan de Hollandse gewesten tachtig jaar gebruikmaakten in de strijd tegen de Spaanse absolute monarchen. Dezelfde terreur waarvan de Franse bourgeoisie gebruik maakte tegen de feodale adel. Dezelfde terreur waarvan de Noordelijken in de VS gebruik maakten tegen de Zuidelijke reactionaire slavenhouders.

De bolsjewiki waren de meeste consequente tegenstanders van individuele terreur, zoals die door de sociaal-revolutionairen werd bedreven. De eenvoudige reden daarvoor was, dat individuele terreur onwerkzaam is in de strijd van het volk voor zijn bevrijding.

Het was dus geen principiële keus, maar een tactische. Terecht hebben de bolsjewiki in de periode dat Lenin en Trotsky de belangrijkste leiders waren en dus voordat Stalin aan de macht kwam, zich voorstanders getoond van collectieve terreur van het volk tegen onderdrukking, tegen de pogroms waartoe de popes en de landheren de arme boeren ophitsten, en tegen de staatsterreur van de staten die de Sovjet-Unie met hun legers binnenvielen.

Iedereen die voor bevrijding van een volk is, kan en moet voor het recht van collectieve terreur van dat volk zijn.

Zo iemand was Lenin, en dat was inderdaad heel lang bekend, alleen niet aan Ronald Havenaar.