Klein vademecum van geweld

Aangifte/delict: Delicten worden geregistreerd na een melding, maar daarop volgt niet altijd aangifte. Een aantal korpsen registreert alleen aangiften, vaak is het onderscheid tussen aangiften en delicten in de registratie niet duidelijk aangegeven.

Dit kan de geweldscijfers in een aantal regio's laag doen lijken in vergelijking met andere regio's. De cijfers zijn bovendien onzuiver doordat een delict dat meerdere malen werd gemeld vaak ook meerdere malen is geregistreerd.

Geweld/openlijke geweldpleging:

Op de openbare weg en in openbare ruimtes. Van een klap tot ernstig geweld, soms met de dood tot gevolg. Soms - niet alle korpsen registreren dit afzonderlijk - inclusief roof, aanranding of verkrachting.

Mishandeling:

Zowel binnen als buiten, inclusief burenruzies en huiselijk geweld. Van een klap tot ernstig geweld, soms met de dood tot gevolg. Exclusief roof, aanranding of verkrachting.

Periode:

Sommige regiokorpsen registreren incidenten per kalendermaand. Daarom konden zij in hun systeem niet terugvinden welke incidenten precies sinds 13 september plaatshadden. Zij gaven daarom cijfers over de maand september. Andere korpsen slaagden er niet bijtijds in de cijfers betreffende de periode van 13 september tot 13 oktober uit de computer te krijgen. Hun cijfers beslaan daarom een kortere periode.

Bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat het aantal inwoners per regio verschilt. Ook dit maakt de cijfers onvergelijkbaar.