Gemeenten

De Nederlandse gemeenten moeten zich voorbereiden op de euro, ook al zullen locale overheden vóór 2002, als de euromunten en -biljetten worden ingevoerd, maar sporadisch gebruik maken van de gemeenschappelijke munt.

Maar de noodzakelijke aanpassingen zijn zo veelomvattend, dat een tijdig begin van de voorbereidingen wenselijk is. Bovendien “gaat het gewone werk ook door”, aldus J.L. Holsberg van de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG bekleedt het voorzitterschap van het overlegsorgaan ELO, waarin ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Waterschapsbank zitten.

Het overlegorgaan heeft een handboek uitgebracht, waarin de gevolgen van de euro voor de publieke sector uit de doeken worden gedaan. Aan de hand van een checklist kunnen gemeenten bepalen welke stappen ze het eerst moeten nemen. Software moet omgezet worden, automaten aangepast, contracten nagekeken, boetes en heffingen opnieuw berekend, nieuwe formulieren gedrukt. Die klus moet niet worden onderschat. “In een middelgrote gemeente van 20.000 inwoners zijn niet minder dan 700 formulieren in omloop”, waarschuwt Holsberg. (MS)