Fictie; pas verschenen; vertaald

De burggravin van Vergi. Deel XI in de serie Klassieken van de Nederlandse Letterkunde. Prometheus/Bert Bakker, 95 blz. ƒ 29,90

Willem Wilmink vertaalde in samenwerking met een werkgroep van Utrechtse neerlandici deze overgeleverde middeleeuwse novelle-in-verzen, de tragedie van een overspelige edelvrouw en haar minnende ridder. De onbekende dichter - hij vertaalde naar een Frans voorbeeld - wilde een problematisch aspect van de hoofse liefde belichten: de gedwongen geheimhouding van een buitenechtelijke relatie en de gevolgen bij overtreding van deze code. De Middelnederlandse tekst, opgenomen naast de vertaling, is bewerkt en geannoteerd door de Brusselse mediëviste Ria Jansen-Sieben. W.P. Gerritsen schreef de inleiding.