Euroverkenner

De Rabobank heeft zeventigduizend ondernemers een diskette gestuurd, waarmee zij de gevolgen van de invoering van de euro voor hun bedrijf kunnen beoordelen. De verzending van de zogenoemde 'Euroverkenner' maakt deel uit van een campagne om het midden- en kleinbedrijf voor te bereiden op de komst van de Europese eenheidsmunt.

Volgens de Rabobank maken ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zich vooralsnog weinig zorgen over de komende monetaire veranderingen. “Ondernemers moeten zich nu echt gaan voorbereiden op de komst van de euro. Doen zij dat niet, dan worden zij in een later stadium geconfronteerd met kosten die hadden kunnen worden vermeden”, aldus Rabo-directielid W.M. van den Goorbergh.

De diskette biedt een vrij compleet overzicht van de aspecten waarmee een bedrijf te maken kan krijgen bij de invoering van de euro. Rubrieksgewijs zijn onder andere vragenlijsten opgenomen over commercieel beleid, inkoop en verkoop, financieel beleid, automatisering, juridische en fiscale aspecten, communicatie en verslaggeving. De Euroverkenner laat de gebruiker vragenlijstjes invullen, op basis waarvan een tailormade advies wordt gegeven over de manier waarop de onderneming zich zou moeten voorbereiden op de komst van de euro. Ook is een lijst opgenomen met euro-publicaties van de bank, (internet-)adressen en telefoonnummers van instellingen die euro-informatie geven.

Naast de veelal nuttige algemene adviezen wordt regelmatig aangeraden contact op te nemen “met uw Rabobank-deskundige”. Maar deze bank is niet de enige financiële instelling die campagne voert om het bedrijfsleven te wijzen op de noodzaak van aanpassingen in de bedrijfsvoering. De ING publiceert binnenkort een checklist in boekvorm. “Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en hebben we brochures, een internet-site en een euro-telefoonlijn waar ondernemers met vragen terecht kunnen”, aldus Peter Benard van ING. ABN Amro beschikt ook over dat alles, maar werkt eveneens nog aan een checklist voor het MKB. Voor het einde van het jaar verschijnt de lijst, in welke vorm is nog onduidelijk. (MS)