Een maand geweld en agressie op straat

Deze week was het een maand geleden dat Meindert Tjoelker overleed. Nadat hij in Leeuwarden was doodgeschopt, volgden reacties die varieerden van “het geweld op straat neemt toe” tot “het is niet anders dan vroeger”.

De redactie probeerde in kaart te brengen hoe vaak in één maand geweldsdelicten zonder duidelijke aanleiding in het openbaar voorkomen. Een onmogelijke opgave. De reactie van de 25 Nederlandse politiekorpsen op een verzoek om cijfers, varieerde van 'U hebt geen idee hoe onmogelijk dat is' tot een diepe zucht. Ze hanteren onderling zeer heterogene registratiesystemen. Toch stuurden op één na alle korpsen cijfers. Hiernaast zijn ze ter indicatie weergegeven. Of het Nederlandse straatgeweld toeneemt blijft de vraag. Dat agressie alom oplaait, is zeker.