De Nederlandsche Bank wil eind begrotingstekort

AMSTERDAM, 17 OKT. Een volgend kabinet moet het streven naar evenwicht op de rijksbegroting opnemen in het regeerakkoord. De Nederlandsche bank is bereid om met regelmaat het Europese monetaire beleid te duiden tegenover het parlement.

Dit heeft president A. Wellink van de Nederlandsche Bank vanmiddag gezegd tijdens een door het CDA georganiseerde conferentie over de Economische en Monetaire Unie (EMU). Als de beslissende fase van de EMU in 1999 begint, verplichten de deelnemende landen zich er in het 'stabiliteitspact' toe dat zij hun begroting ongeveer in evenwicht zullen houden.

Volgens Wellink komt die verplichting te weinig naar voren in de tot nu toe gepresenteerde ontwerp-verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen voor de parlementsverkiezingen in mei volgend jaar. “Op basis van de eerste indicaties vraag ik mij af of het pact, dat de status van Europese wetgeving heeft, (...) wel voldoende aandacht krijgt bij de totstandkoming van alle verkiezingsprogramma's. In het programma voor de volgende kabinetsperiode behoort deze, voor een goed functionerende EMU cruciale afspraak, stevig herkenbaar te zijn.”

In het stabiliteitspact mogen EMU-landen, waaronder Nederland, geen begrotingstekort meer hebben boven de drie procent, op straffe van boetes. Wellink wees er op dat de Nederlandse begroting onder normale economische omstandigheden in evenwicht moet zijn, wil die in tijden van economische tegenwind niet boven die drie procent oplopen. Dat het kabinet volgend jaar een tekort begroot van minder dan twee procent, terwijl de conjunctuur op dit moment erg meezit, geeft volgens Wellink aan “dat we er bepaald nog niet zijn met het begrotingsbeleid.”

Wellink, zelf overigens lid van het CDA, zei dat de vestiging van een Europese Centrale Bank (ECB) die het Europese rentebeleid zal voeren, niet betekent dat de Nederlandsche Bank gedegradeerd wordt tot nationaal bijkantoor. Hij ziet vooral een functie van bruggenhoofd tussen de ECB in Frankfurt en Nederland. Wellink toonde zich bereid om als daar behoefte aan is, van tijd tot tijd het ECB-beleid uit te leggen tegenover een vaste Kamercommissie. Zijn opmerkingen vanmiddag noemde hij “alvast een voorproefje” van zo'n toekomstige bijeenkomst.