Belgische politici kwaad om uitblijven sancties 'Dutroux'

BRUSSEL, 17 OKT. Belgische parlementariërs reageren teleurgesteld en verontwaardigd op het uitblijven van tuchtmaatregelen tegen verantwoordelijken in het onderzoek naar kinderontvoerder Marc Dutroux. De liberale politica Jacqueline Herzet vroeg gisteren zelfs om het ontslag van minister van justitie Stefaan De Clerck.

De reacties kwamen toen minister De Clerck in de zogeheten commissie-Dutroux, die heeft doorgelichtwat misliep in het onderzoek naar verdwenen kinderen, gisteren een uiteenzetting gaf over de maatregelen die zijn genomen tot nu toe. De Clerck begon tuchtprocedures tegen drie magistraten in Brussel die gefaald zouden hebben in het onderzoek naar het vermoorde meisje Loubna. Sommige onderzoeken zijn nog niet afgerond, in andere gevallen werden magistraten en agenten vrijgepleit.

De commissie-Dutroux, die een half jaar geleden haar eindverslag uitbracht, wees een dertigtal magistraten en agenten aan als verantwoordelijk voor het falen in het onderzoek naar verdwenen kinderen. De commissieleden zijn niet tevreden met de tot dusver genomen maatregelen. De Waalse Herzet vroeg De Clerck op te stappen “zodat toch iemand in dit land de politieke verantwoordelijkheid zou nemen voor de mislukking van het onderzoek naar de verdwenen kinderen”.

Ook de Vlaamse liberaal Patrick Dewael meent dat de regering de verantwoordelijkheid draagt voor de huidige “straffeloosheid”, die hij bevestigd zag in het op zijn post blijven van voormalig minister van Justitie Melchior Wathelet als rechter aan het Europese Hof van Justitie. Wathelet was verantwoordelijk toen de van ontvoering en misbruik van kinderen verdachte Marc Dutroux voorwaardelijk werd vrijgelaten. Kritiek kwam niet alleen van de liberale oppositie, ook socialistische en sociaaldemocratische parlementariërs waren ontgoocheld.

De Clerck zei niet op te stappen omdat zijn vertrek niets zou oplossen. Hij weet de traagheid van de tuchtprocedures aan de starheid van de procedures. Ook wees hij er op dat de conclusies van de commissie-Dutroux over individueel falen niet zo maar in tuchtrechtelijke sancties zijn om te zetten. De Clerck sprak over “twee aparte werelden waartussen geen enkel verband bestaat”. Hij noemde het door de commissie-Dutroux gehanteerde begrip gebrekkig leiding geven te vaag om iemand te straffen.

Deze week rondde een andere parlementaire commissie haar rapport af over het onderzoek naar de zogeheten Bende van Nijvel die in de jaren tachtig een dertigtal doden veroorzaakte bij gewelddadige overvallen. De conclusie van dit rapport, dat volgende week bekend wordt gemaakt in het parlement, lekten uit naar de media. De commissie zou geen individuele verantwoordelijken aanwijzen voor het falende onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar de fout zoeken in een gebrek aan communicatie en coördinatie tussen de parketten. Maar binnen de commissie zou verdeeldheid bestaan.

In de commissie-Dutroux ontstond eerder deze week opwinding, nadat het blad Télémoustique had onthuld dat een poging tot autodiefstal in 1995 zou hebben kunnen leiden naar Dutroux. Een tiental rijkswachters werd tot diep in de nacht ondervraagd door de commissie. Het ging om een mislukte poging van Dutroux om een Citroën BX te stelen in juni 1995, eenzelfde type auto als de wagen waarmee kort daarna de meisjes Julie en Mélissa werden ontvoerd.