Angel uit ruzie Jeltsin-Doema

MOSKOU, 17 OKT. De angel is uit het conflict tussen de Russische regering en het door communisten overheerste parlement, ook al is de deze week ingediende motie van wantrouwen nog niet van tafel.

“De president heeft de situatie in het land stevig onder controle”, zei Jeltsin vanmorgen in zijn wekelijks radiotoespraak. Over het verhitte debat in de Doema over de liberale economische koers van Rusland, dat woensdag dreigde uit te monden in een kabinetscrisis, deed hij laconiek. “Politieke passie borrelt en bruist, maar altijd binnen het raamwerk van de wet. We hebben nu een betrouwbaar een stabiel politiek bestel.”

Ook Doema-voorzitter Seleznjov, een communist, sprak sussende woorden. “Er is geen tegenstand van de Doema tegen de regering en niemand stuurt aan op een harde confrontatie.” Volgens hem zal de vertrouwenskwestie van de agenda verdwijnen als Jeltsin zijn toezegging gestand doet om de staatsbegroting voor 1998, het grote struikelblok voor de communisten, te herzien. Gisteren al waren er tekenen van toenadering: vice-premier Anatoli Tsjoebais, de architect van het economisch hervormingsbeleid, zei dat hij overeenstemming had bereikt met de parlementaire oppositie over de economische parameters (de verwachte inflatie, bruto binnenlands product en de roebelkoers) waarop het overheidsbudget voor volgend jaar is gebaseerd.

Premier Tsjernomyrdin kwam terug op zijn eerdere dreigement dat hij ontslag zou nemen wanneer de Doema het vertrouwen in hem zou opzeggen. “Dat heb ik nooit gezegd”, beweerde de premier. “Dat was een verkeerde interpretatie door de media.”

Daarbij komt dat de verdeeldheid binnen de communistische fractie in de Doema groot is. Anders dan de gematigden willen de haviken de motie van wantrouwen volgende week alsnog in stemming brengen. Jeltsins woordvoerder Jastrzjembski: “Wie zulke voorstellen doet is een heethoofd.” Hij zei dat de regering bereid is te luisteren naar opbouwende kritiek, maar geen 'chantage' zal dulden.