Agenda

22, 23, 28 en 29 oktober: Voorlichtingsbijeenkomsten in Zwolle, Amsterdam, Arnhem en Rotterdam over de implicaties van de euro voor de volkshuisvestingssector. Info: BNG 070 3750662. Ook het handboek Euro publieke sector (zie boven) kan op dit nummer worden aangevraagd.

29 oktober: Debat over de gevolgen van de euro door prof. J. Muysken en prof. C. Kool (Universiteit Maastricht), R. van den Bosch (ABN Amro), A. Buitenhuis (Ahold) en C. Hobbelen (Consumentenbond). Info: Studium Generale Maastricht 043 3883541.

    • Mathijs Smit