Welzijnswerk in Bijlmer moet 1,3 mln inleveren

AMSTERDAM, 16 OKT. Het welzijnswerk in Amsterdam Zuidoost (BZO) moet het komende jaar 1,3 miljoen gulden bezuinigen. Dit blijkt uit de voorgestelde begroting voor volgend jaar van het dagelijks bestuur van de Bijlmermeer.

BZO-directeur A. van Wingerden noemt het “onbegrijpelijk” dat de bezuinigingen een stadsdeel treffen waar “sociale uitsluiting en het gebrek aan sociale samenhang zo groot zijn”.

BZO heeft in Amsterdam Zuidoost 70 vestigingen en 500 vaste medewerkers. Het totale subsidiebedrag voor dit jaar bedraagt 19 miljoen gulden. De voorgestelde bezuiniging voor volgend jaar van 1,3 miljoen gulden bestaat uit een verlaging van de subsidie met bijna negen ton, en vier ton is nodig voor de prijscompensatie van lonen en huren.

De voorgestelde bezuinigingen hebben volgens de BZO-directeur onder meer tot gevolg dat in de Bijlmer dertig kinderopvangplaatsen moeten verdwijnen en dat een buurtcentrum moet worden opgeheven. “Terwijl er voor de bewoners van Zuidoost al vrijwel geen voorzieningen zijn”, aldus Van Wingerden.

Amsterdam Zuidoost is het stadsdeel waar de meeste allochtonen wonen. Er staan ongeveer 86.000 inwoners ingeschreven. Circa een kwart van hen is tussen de 16 en 25 jaar oud. Coffeeshops of cafés zijn er vrijwel niet. De buurt- en jongerencentra spelen volgens de BZO daarom een centrale rol in het sociale leven van de multiculturele samenleving. “Het zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die nergens anders terechtkunnen. Bovendien zijn het plaatsen waar wij onze voorlichtingsbijeenkomsten houden. In Zuidoost is spake van relatief veel schooluitval. BZO probeert dit met huiswerkgroepen en opvoedingscursussen aan ouders zoveel mogelijk te voorkomen.”

Van Wingerden betreurt het dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel voor de sociaal-economische vernieuwing van de Bijlmer blijkbaar geen rol ziet weggelegd voor de BZO. “De rol van het welzijnswerk voor de sociale cohesie in de wijk wordt onderschat.”

De bezuinigingen zijn volgens P. van Veldhuizen, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost en waarnemend portefeuillehouder Welzijn, het gevolg van een verlaagde bijdrage uit het stadsdeelfonds. Uit dit fonds ontvangen alle stadsdelen in Amsterdam jaarlijks een bedrag. De bijdrage is onder meer gebaseerd op het aantal woningen in een stadsdeel. Als gevolg van het vernieuwingsproces in de Bijlmer is inmiddels een aantal flats gesloopt. Daardoor is het aantal inwoners nu tijdelijk met duizend afgenomen. Ook krijgt het stadsdeel geen vergoeding voor de loonstijgingen die het gevolg zijn van een nieuwe CAO voor ambtenaren. In totaal ontvangt Zuidoost ruim 1 miljoen gulden minder dan verwacht.

Volgens Van Veldhuizen heeft het stadsdeel Zuidoost “andere prioriteiten dan welzijn waar we meer geld aan willen geven”. Hij noemt het onderhoud aan flats, de veiligheid en werkgelegenheidsprojecten. Het stadsdeel wil verder een extra leerplichtambtenaar aanstellen en een zogenoemde coördinator jeugd en veiligheid.

De begroting van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost wordt volgende maand door de deelraad besproken.

    • Monique Snoeijen