Van den Broek verliest deel van zijn portefeuille

BRUSSEL, 16 OKT. Door een reorganisatie bij de Europese Commissie verliest de Nederlandse Eurocommissaris Hans van den Broek een deel van zijn verantwoordelijkheden. De onder hem ressorterende administratieve en financiële uitvoering van de hulpprogramma's Phare, Tacis en Meda voor landen in Midden- en Oost-Europa en het Middellandse Zeegebied, wordt ondergebracht in een nieuwe organisatie.

Daarin wordt ook de technische uitvoering opgenomen van hulpprogramma's die nu ressorteren onder de Eurocommissarissen Brittan, Marin, Bonino en Pinheiro. Toezicht op de nieuwe structuur krijgt een comité van directeuren-generaal en een nog te benoemen 'hoofd van de gezamenlijke dienst'. Van den Broek en andere commissarissen zullen personeel afstaan ten behoeve van de nieuwe organisatie.

De nieuwe structuur moet de doelmatigheid van de hulpprogramma's vergroten. Totaal besteedt de EU dit jaar meer dan 16 miljard gulden aan hulpprogramma's. Een belangrijk deel gaat naar Midden- en Oost-Europa. Het is de bedoeling dat de geldstroom naar landen in Midden- en Oost-Europa die tot de EU willen toetreden de komende jaren toeneemt. Hierdoor worden deze kandidaat-lidstaten geholpen om aan de eisen voor toetreding te kunnen voldoen. De onderhandelingen over toetreding van de landen in Midden- en Oost-Europa en Cyprus tot de EU vallen volgend jaar onder Van den Broek.

Er is al langer kritiek op het management van de economische hulpprogramma's Tacis, Phare en Meda. Vooral over de traagheid van het ambtenarenapparaat en de ondoorzichtigheid van besluitvorming werd geklaagd, met name door het bedrijfsleven. Volgens de woordvoerster van Van den Broek blijven hij en de andere commissarissen wel beslissen welke projecten in welke landen door de EU worden gesteund. Het gaat daarbij om politieke beslissingen.

Ze zegt dat managers van hulpprogramma's die zowel bilaterale betrekkingen met deze landen moesten onderhouden als de technische uitvoering moesten regelen overwerkt raakten. Van den Broek zou hebben aangedrongen de technische uitvoering in een aparte organisatie onder te brengen.