TIJDSCHRIFTEN

Politie Magazine Onafhankelijk nieuws- en opinieblad voor de Nederlandse politie en voor wie daarin is geïnteresseerd. Verschijnt elfmaal per jaar. Abonnement: 58 gulden per jaar. Informatie: tel. (055) 5 42 12 78.

Algemeen Politieblad (APB) Vakblad dat zich richt op de politie en aanverwante instellingen. Bevat informatie over het gehele politieterrein. Verschijnt elke veertien dagen. Abonnementen kosten 37,50 gulden per jaar. Informatie: tel. (070) 3 70 65 07; postbus 20301 2500 EH Den Haag.

Het tijdschrijft voor de Politie Richt zich op het midden- en hoger kader bij de politie, met bestuurlijke, maar wel op de praktijk gerichte artikelen. Verschijnt elfmaal per jaar. Losse nummers 16 gulden, abonnementen 130 gulden per jaar, studenten 77 gulden. Informatie: tel. (070) 3 13 15 68.

Dien Blad van de Stichting vrouw en uniform voor vrouwen die werken bij de politie, de brandweer, defensie en de douane. Wordt gemaakt met emancipatie als doelstelling. Verschijnt zesmaal per jaar, is voor de betrokkenen gratis. Belangstellenden kunnen zich abonneren, à 32,50 gulden per jaar. Informatie: tel. (030) 2 94 28 22.

Modus Vaktijdschrift over recherche en forensische wetenschappen. Diverse gespecialiseerde organisaties leveren bijdragen. Verschijnt zesmaal per jaar. Politiefunctionarissen betalen 76 gulden per jaar, buitenstaanders 122 gulden en studenten 47 gulden. Informatie: tel. (070) 3 81 99 00.