Samenwerking Nederland en Turkije; Mensensmokkel uit Irak aangepakt

ROTTERDAM, 16 OKT. Nederland en Turkije gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen mensensmokkelaars die vanuit Turkije opereren.

Deze afspraak heeft een delegatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onlangs tijdens een bezoek aan Turkije met de autoriteiten gemaakt. Daarnaast zal Nederland een speciaal team oprichten dat zich met de mensensmokkel uit Turkije zal bezighouden.

Begin deze week maakte de IND bekend dat Turkije een belangrijke rol speelt als 'doorvoerhaven' van asielzoekers, vooral uit Noord-Irak. Deze vluchtelingen zouden vervolgens in een busje of vrachtwagen naar Nederland en Duitsland worden gesmokkeld. VVD-leider Bolkestein pleitte voor het sluiten van de grens voor deze asielzoekers. De IND zegt aanwijzingen te hebben dat op plaatsen rond de Turkse stad Istanbul groepen vluchtelingen zich verzamelen in afwachting van mensensmokkelaars, die hen via Oost-Europa of via Griekenland en Italië Europa binnenbrengen.

Nederland heeft de laatste maanden te kampen met een toename van het aantal asielzoekers uit Irak. Vroegen vorig jaar 4.378 Irakezen asiel aan, in de eerste helft van dit jaar ligt dat aantal al boven de vijfduizend, aldus een woordvoerder van de IND.

De delegatie, waartoe ook officier van justitie voor mensensmokkel J. van der Molen behoorden, heeft aan de Turkse autoriteiten toestemming gevraagd een Nederlandse missie naar Noord-Irak te sturen.

Justitie vermoedt dat veel van de huidige Iraakse asielzoekers afkomstig zijn uit de no fly-zone in het noorden van Irak. Deze zone is na de Golfoorlog in 1991 door de geallieerden ingesteld en daar wonen voornamelijk Koerden.

In een interview met het persbureau ANP wijst plaatsvervangend directeur J. Bos van de IND erop dat Duitsland overweegt afgewezen Iraakse asielzoekers terug te sturen.

“Er circuleert al een Duits ambtsbericht dat aangeeft dat mensen in Noord-Irak een tamelijk veilig heenkomen kunnen vinden”, aldus Bos. Nederland stuurt uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug, omdat de situatie in Irak te onveilig zou zijn. De Irakezen, wier asielaanvraag door alle instanties is afgewezen, krijgen hier een tijdelijke verblijfsvergunning.