Rotterdam wenst speciale woningen voor verslaafden

ROTTERDAM, 16 OKT. Drugsverslaafden in Rotterdam zouden opgevangen moeten worden in woonruimtes in de wijken waar ze oorspronkelijk vandaan komen. In de verschillende stadsdelen moeten ruimtes worden gemaakt waar Rotterdamse verslaafden ongestoord verdovende middelen kunnen gebruiken. Dit staat in een plan van de GGD in Rotterdam voor een nieuwe drugsbeleid.

In Rotterdam zijn ongeveer vierduizend harddrugsverslaafden die in wijken als Delfshaven en Spangen voor veel overlast zorgen. De GGD heeft de afgelopen twee jaar aan een plan gewerkt om de overlast en onveiligheid door het drugsgebruik zoveel mogelijk terug te dringen. Het is de bedoeling dat enkele honderden dakloze verslaafden uit Rotterdam in kleine groepjes worden ondergebracht in woningen verspreid over de hele stad. Daar krijgen ze begeleiding van een toezichthouder die wordt bijgestaan door de wijkagent en crisisdiensten.

De verslaafden in Rotterdam gebruiken gezamenlijk ongeveer anderhalf tot twee kilo harddrugs per dag. De drugs zouden volgens de GGD uiteindelijk door kleine, zelfstandige dealers geleverd moeten worden. Het is niet de bedoeling dat het verstrekken van drugs wordt gedoogd, maar de dealers moeten via een systeem van zelfregulering regels opstellen. De GGD heeft daar de afgelopen tijd al enige ervaring mee opgedaan. “Er zijn wat experimenten geweest. Die waren redelijk succesvol. We willen het aantal experimenten nu uitbreiden”, zegt projectleider verslavingszaken T. Quadt van de GGD.

De GGD laat er geen misverstand over bestaan dat Rotterdam straks alleen nog voor de eigen verslaafden wil zorgen. “Verslaafden die komen uit Amsterdam, Den Haag, België, Noord-Frankrijk en Duitsland moeten gewoon teruggaan naar waar ze vandaan komen”, stelt Quadt.

De voorzitters van de deelgemeenten hebben volgens Quadt niet afwijzend op het voorstel gereageerd. “Niemand heeft direct de deur dichtgegooid. Maar we moeten de bewoners ook duidelijk maken dat we geen junkies in hun wijken dumpen. Alles moet in samenspraak met de bewoners gebeuren.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de drugsbestrijding in Rotterdam in “een soort patstelling” gekomen. “De mogelijkheden om klemmende maatregelen te nemen zijn benut, er moet iets anders worden bedacht”, aldus de woordvoerder. De gemeente staat in eerste instantie niet afwijzend tegenover het plan van de GGD, maar op wat voor termijn verslaafden in staddelen zullen worden opgevangen is volgens een woordvoerder “niets over te zeggen”.