RANGEN

De politie is een organisatie van rangen en zichtbaar onderscheid. De hoogste baas heeft niet alleen het beste salaris, maar ook de mooiste pet en de royaalst versierde epauletten. De uniformering laat er intern geen twijfel over wie het binnen de politie meer of minder voor het zeggen heeft; geoefende burgers kunnen zien wat de rang is van de agent die hen op de bon slingert. Het aantal onderscheidingstekens is flink verminderd sinds in 1993 rijkspolitie en gemeentepolitie werden samengevoegd.

In maart 1994 schreven de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de regels voor waaraan de kleding en ook de nieuwe onderscheidingstekens moesten voldoen. Dat leidde overigens tot een ingrijpende operatie. Voor de rangen vanaf inspecteur moesten nieuwe onderscheidingstekens op de duizenden petten worden geborduurd. (Lagere rangen dragen op de pet alleen het embleem). Inspecteurs kregen een pet met gouden galon, hoofdinspecteurs een pet met een gouden borduursel van eikenbladeren, commissarissen kregen eikenbladeren met zes eikels en hoofdcommissarissen kregen er op de bovenrand nog twee geborduurde eikenbladeren bij. De epauletten werden versierd met stedenkronen (brigadiers) of rijkskronen (hogeren in rang), balken, takken en zwaarden.