Parlement Moskou bindt op valreep in

MOSKOU, 16 OKT. Het door communisten en nationalisten overheerste Russische parlement is gisteren op het laatste nippertje een confrontatie met president Boris Jeltsin uit de weg gegaan. Met een nipte meerderheid van 228 van de 450 stemmen besloot de Doema een motie van wantrouwen tegen de regering voorlopig niet in stemming te brengen.

Dat gebeurde nadat Jeltsin tijdens het debat met parlementsvoorzitter Seleznjov had gebeld. “Voor de kalmte in het land roep ik [de Doema] op om de motie van wantrouwen vandaag van de agenda te halen”, zo citeerde Seleznjov de president. “Ik wil geen confrontatie. Ik wil geen nieuwe [parlements-]verkiezingen.”

Jeltsin bood aan persoonlijk deel te nemen aan een ronde-tafelgesprek over de liberale economische koers van de regering, die volgens de communisten een verwoestend effect heeft op het land.

Communistenleider Gennadi Zjoeganov, die tot dat moment onbuigzaam had aangestuurd op een kabinetscrisis, stelde daarop voor de vertrouwenskwestie een week op te schorten.

Politieke waarnemers verwachten dat er in de tussentijd een compromis bereikt zal worden over de krappe staatsbegroting van 1998, die voor de Doema aanleiding was het hele regeringsbeleid aan de kaak te stellen. Daags voor het debat had premier Viktor Tsjernomyrdin gedreigd daadwerkelijk op te stappen als de volksvergadering het vertrouwen in het kabinet zou hebben opgezegd.

Een communistisch Doemalid, Viktor Iljoechin, zei vandaag dat zijn partij de motie van wantrouwen volgende week niet in stemming brengt als vice-premier en minister van Financiën Anatoli Tsjoebais opstapt. “Als de president een paar mensen vervangt die volgens ons onaanvaardbaar zijn kan de stemming in de Doema een wat ander karakter krijgen”, aldus Iljoechin. Op de vraag welke mensen hij vervangen wil zien noemde hij Tsjoebais. Dat de communisten hun zin krijgen is uiterst onwaarschijnlijk: Tsjoebais is een van de sleutelfiguren van de regering.