Opnieuw overleg bonden; SHB gelast beëindiging actie-oproep

ROTTERDAM, 16 OKT. De Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) in Rotterdam heeft de voorzitter van de ondernemingsraad J. Toussaint vanochtend gelast op te houden met het voorbereiden van acties.

Zo niet, dan zal de dwangsom van 20.000 gulden per overtreding van het rechterlijk vonnis van vorige week worden opgeëist. Bovendien overweegt de directie hem te ontslaan, zo heeft SHB-directeur J.G. Schermer vanochtend bekend gemaakt. Het actiecomité van de werknemers van de Rotterdamse havenpool heeft voor morgen een wilde staking uitgeroepen. Zij protesteren hiermee tegen plannen van de directie om de havenpool te laten inkrimpen. Ook willen de havenpool-medewerkers hun steun betuigen aan hun collega's in Amsterdam. Actieleider Toussaint zegt de staking te hebben uitgeroepen omdat met de negenhonderd werknemers van de Rotterdamse havenpool dezelfde plannen op stapel staan als in Amsterdam. “Amsterdam moet eerst een kopje kleiner, dan volgen wij. De werkgevers willen weer dagloners van ons maken, zoals in grootvaders tijd.” Of alle negenhonderd SHB'ers morgen aan de oproep gehoor geven is onduidelijk.

In een schrijven aan de medewerkers stelt directeur Schermer dat de vervoersbonden zijn uitgenodigd om woensdag te komen praten over het alternatief dat zij in juni hebben gepresenteerd voor het in januari gelanceerde plan van het bedrijf.

De rechter bepaalde vorige week in een kort geding dat de SHB had aangespannen tegen de vijftien leden van de ondernemingsraad, dat er geen acties mogen worden gevoerd voordat het overleg met de bonden spaak zou lopen. De vijftien leden van de ondernemingsraad zijn volgens Schermer cotinu bezig alle plannen te frustreren en te blokkeren en voortdurend naar buiten te brengendat er gedwongen ontslagen zouden vallen. Dat is volgens Schermer niet het geval.

Het alternatief dat in juni is voorgesteld door de Vervoersbond FNV heeft als strekking een sanering van het bedrijf zonder gedwongen ontslagen. Het alternatief van de bonden zou gebaseerd moeten zijn op een vierdaagse werkweek en een strikte zogeheten tijd-voor-tijd-regeling. “In wat is gaan heten het technisch overleg, is onderzocht of langs deze weg een situatie voorstelbaar is, waarin de onderneming niet langer verliesgevend is,” aldus Schermer. Op dit ogenblik wordt nog een verlies van 10 miljoen gulden per jaar geleden. Dat de onderneming op termijn zou kunnen doorgaan zonder verlies, lijkt met dat alternatief mogelijk. Nadat partijen dat hadden vastgesteld is er verder gewerkt om op basis van het alternatief van de bonden een uitgewerkt plan te maken. Dat plan was op 7 oktober zover klaar dat het nu een kwestie is van uitonderhandelen, aldus Schermer.

De hoofdpunten van het plan houden in één cao voor alle operationele medewerkers met een sterk vereenvoudigde functielijst. Het personeelsbestand moet van 950 naar 900 door een vrijwilliger-vertrekpremieregeling. Schermer wijst er op dat gedwongen ontslagen dus helemaal van de baan zijn.