NAVO: Europa loopt technisch achter

BRUSSEL, 16 OKT. De Europese NAVO-landen moeten hun groeiende technische kloof met de Verenigde Staten dichten. De VS lopen zo ver voorop dat de Europese partners straks niet meer kunnen samenwerken met de te geavanceerde Amerikaanse militaire apparatuur.

Die waarschuwing gaf gisteravond generaal Klaus Naumann, voorzitter van het militair comité, de hoogste militaire instantie van de NAVO, tijdens een lezing in Brussel. Volgens Naumann betekent dit niet dat Europese landen die bezuinigen om te voldoen aan de criteria voor de Europese muntunie, meer geld moeten uittrekken voor defensie. “Maar ze moeten meer samenwerken - Europese landen onderling en Europa met de VS.” Naumann doelde daarbij onder meer op samenwerking bij de ontwikkeling van Europese apparatuur.

Op dit moment gaat de politieke aandacht vooral uit naar de aansluiting tussen het materiaal van de NAVO-landen en en dat van de toekomstige leden Polen, Tsjechië en Hongarije. Maar volgens een medewerker van Naumann is ook de “interoperationabiliteit” tussen de VS en Europa al enige tijd een punt van zorg.

Naumann waarschuwde ook dat de uitbreiding van de NAVO niet mag leiden tot een “Bonanza” van de Westerse wapenindustrie. Toekomstige leden moeten volgens de generaal niet gedwongen worden grote economische offers te brengen om wapens aan te schaffen. Ook Russische vliegtuigen en tanks kunnen in de NAVO geïntegreerd worden. “Daar moesten we vroeger immers bang voor zijn - zou dit nu opeens schroot zijn?”

Naumann noemde als meest gevaarlijke regio voor de NAVO de Middellandse Zee. Hij waarschuwde dat in het jaar 2010 alle landen in Europa onder het bereik zullen vallen van raketten uit het Middellandse Zee-gebied. Hij zei dat de NAVO een comité in het leven heeft geroepen dat zich over de stabiliteitsproblemen in het gebied zal buigen.

Gevraagd of de door de NAVO geleide troepenmacht in Bosnië, SFOR, plannen beraamt om oorlogsmisdadigers als KaradziEÉc op te pakken, antwoordde Naumann dat de vredesmacht daarvoor geen politiek mandaat heeft. “We kunnen het, en we wachten op een duidelijk mandaat.”