Meningsverschil met Wijers; Melkert tegen solliciteren door ouderen

DEN HAAG, 16 OKT. Minister Melkert (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verwerpt de sollicitatieplicht die zijn collega minister Wijers (D66, Economische Zaken) wil laten gelden voor werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar.

Vanuit Parijs, waar hij een conferentie bijwoonde van de organisatie voor economische samenwerking van geïndustrialiseerde landen (OESO), liet Melkert weten niets voor het voorstel van zijn collega van Economische Zaken te voelen.

Deze week opperde Wijers de in de jaren tachtig ingestelde leeftijdsgrens van 57,5 jaar waarboven werklozen niet langer verplicht zijn te solliciteren, op termijn af te schaffen. Volgens de minister van Economische Zaken kan dat alleen als “we er nu voor beginnen te zorgen dat er veel meer in mensen wordt geïnvesteerd”, bijvoorbeeld wat betreft scholing.

Melkert is van mening dat de werknemer niet verweten kan worden dat diens sollicitatie op oudere leeftijd vaak nergens toe leidt. Melkert: “Werkgevers vinden een werknemer van ver onder de 55 jaar al onaantrekkelijk.” Het afschaffen van de leeftijdsgrens is voor de PvdA-minister onbespreekbaar.

Melkert wordt gesteund door zijn staatssecretaris De Grave. Deze prominente VVD'er schreef het vorige verkiezingsprogramma van zijn partij en is betrokken bij de totstandkoming van het komende programma. “Ik ben niet van de afdeling dwang”, zei De Grave in een gesprek met deze krant over de sollicitatieplicht voor oudere werknemers. Liever richt de staatssecretaris zijn pijlen op het “voorkomen van de uitstroom”, ofwel het voorkomen dat oudere werknemers werkloos raken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Wijers en Melkert onenigheid hebben over het beïnvloeden van de arbeidsmarkt. Vorige week bleken beide bewindslieden het oneens te zijn over de wijze waarop Philips de arbeidsvoorwaarden flexibeler wil maken. Beide ministers interpreteerden dit als het afschaffen van de vaste baan ten gunste van een flexibel prestatiecontract.

Wijers liet zich positief uit over de plannen van Philips en karakteriseerde het concern daarmee als “van deze tijd”.

Melkert was een tegenovergestelde opvatting toegedaan, hij leverde felle kritiek op Philips. Het veronderstelde afschaffen van het vaste contract sloeg volgens de minister van Sociale Zaken de zekerheid weg die een werknemer aan een vaste baan ontleent.