Kritiek van VEB op samensmelting grote uitgevers

ROTTERDAM, 16 OKT. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat zich verzetten tegen de beperking van de zeggenschapsrechten bij de fusie van Wolters Kluwer en Elsevier en tegen de benoeming van twee ex-Elsevier bestuurders als commissaris. “Er is geen goeie reden om vrijwillig de zeggenschap van aandeelhouders te beknotten”, zegt directeur drs. P. de Vries van de VEB.

Elsevier en Wolters Kluwer willen na hun fusie vrijwillig hun juridische structuur handhaven waarbij vrijwel alle macht in het bedrijf is geconcentreerd bij de toezichthoudende commissarissen, die de directie benoemen. De commissarissen benoemen ook hun eigen opvolgers. De aandeelhouders hebben in deze structuur alleen het recht van voordracht en van bezwaar tegen de benoeming van commissarissen.

De Vries noemt de voortzetting van deze structuur in strijd met het rapport van de commissie Peters waarin veertig aanbevelingen worden gedaan voor goed ondernemingsbestuur en effectievere controle van de directie door de commissarissen. Bestuursvoorzitter C. Brakel van Wolters Kluwer was lid van deze commissie. Brakel ontkende maandag bij de bekendmaking van de fusie dat de twee bedrijven in strijd met de aanbevelingen handelen. Naar zijn zeggen doet het rapport Peters slechts de suggestie deze structuur niet te stimuleren en zetten Wolters Kluwer en Elsevier alleen de bestaande situatie voort.

Ook de kritiek op de benoeming van twee voormalige insiders van Elsevier als commissaris wijst hij af. Ex-bestuursvoorzitter P. Vinken van Elsevier wordt een van de twee president-commissarissen, terwijl L. van Vollenhoven commissaris wordt. De commissie Peters wil hooguit een ex-bestuurder in de raad van commissarissen.

De Vries van de VEB vindt dat de bestuurders, zoals huidig Elsevier-topman H. Bruggink, hun werk moeten kunnen doen zonder het controlerend oog van hun voorgangers. “Geef je opvolgers de vrije hand. Het bezwaar is sterk dat voormalige topmannen op deze manier over hun graf heen gaan regeren.”