'Jaarlijks overlijden 40 kinderen na mishandeling'

ROTTERDAM, 16 OKT. Naar schatting veertig kinderen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van mishandeling of ernstige verwaarlozing. Dat blijkt uit een onderzoek naar fataal verlopende kindermishandeling van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling.

Volgens het onderzoek hebben huis- en kinderartsen in 1996 in totaal 33 maal de dood geconstateerd bij een kind of jeugdige (0-18 jaar), waarbij het overlijden vermoedelijk het gevolg was van kindermishandeling of ernstige verwaarlozing. In verband met een non-respons van twintig procent hebben de onderzoekers berekend dat het in totaal om maximaal veertig gevallen gaat. Leider van het onderzoek was de orthopedagoog prof.dr. J. Hermanns.

Staatssecretaris Terpstra (VWS) noemt het aantal afschuwelijk. “Dit kan natuurlijk niet en vraagt om actie. Ieder kind dat mishandeld wordt en dus ook ieder kind dat ten gevolge daarvan overlijdt is er één te veel.”

De Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling pleit ervoor dat in elke provincie of regio één Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) komt. Dit moet duidelijk herkenbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct toegankelijk zijn voor alle personen in de Nederlandse samenleving, of zij nu vragen hebben over kindermishandeling, hun vermoeden willen bespreken of tot daadwerkelijke melding willen overgaan.

Nu komen de meeste meldingen nog binnen bij de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (BVA), de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.