Explosieve winstgroei beursbedrijf AOT

Amsterdam Options Traders (AOT), hoekman op de effectenbeurs en marketmaker op de optiebeurs, heeft een uitstekend derde kwartaal achter de rug. De winst nam toe van 3,7 tot 16,2 miljoen gulden. Per aandeel verbeterde het resultaat van 0,89 tot 3,47. Met name het binnenlands optiebedrijf leverde een belangrijke bijdrage aan de winstgroei.

Ook het hoekmansbedrijf liet, dankzij zeer hoge omzetten op de effectenbeurs, een goede stijging van de winst zien. De stijging van het resultaat van het buitenlandse optiebedrijf bleef iets achter door toename van de kosten. Over de eerste negen maanden bedroegen de inkomsten 110,9 miljoen tegen 61,8 miljoen gulden vorig jaar. Na kosten, belasting en winstdeling voor de handelaren komt de nettowinst uit op 37,1 miljoen gulden (1996: 14,3 miljoen).