Europa

Columnist Heldring citeert in zijn column van 10 oktober uit een brochure van ons bureau over de euro “[...]een Europese Unie die in financieel-economisch opzicht een reus is en op politiek gebied een dwerg blijft, moet haast wel struikelen.”

Heldring meent dat deze tekst onderdeel uitmaakt van de volgens hem heersende 'algememe neerslachtigheid' t.a.v. de Europese eenwording.

Wie de brochure goed leest zal constateren dat de komst van de euro hierin zonder enige neerslachtigheid wordt toegejuicht, zo als dit ook door een zeer grote meerderheid van het Europees Parlement geschiedt. De geciteerde zin maakt deel uit van een passage waarin de door de Bondsrepubliek aangehangen opvatting wordt gevolgd dat een euro het beste kan worden ingebed in een politieke Unie. Ook daar is weinig neerslachtigs aan.