Belgische actie tegen geweld

De Belgische regering begint een grootschalige actie tegen geweld op scholen, in de media, het verkeer en op straat. Een pakket maatregelen is ontworpen om de agressie terug te dringen.

Het aantal misdrijven met geweld nam de laatste twee jaar toe met 18 procent. Het secretariaat voor preventiebeleid werkte een actieprogramma uit waarbij bepaalde beroepsgroeoen, zoals taxichauffeurs, apothekers en artsen, speciale aandacht krijgen. Extra maatregelen moeten de agressie in het verkeer voorkomen. Ook zijn er plannen om de verkoop van geweldsvideo's aan banden te leggen.