Aanzienlijke schade KLM door vlieglimiet

DEN HAAG, 16 OKT. De vliegbeperkingen die Schiphol en de overheid de luchtvaartmaatschappijen volgend jaar moeten opleggen leveren de KLM in het ergste geval een verliespost op van 700 miljoen tot 1,2 miljard gulden.

Dit blijkt uit een interne studie van de KLM, waarmee de luchtvaartmaatschappij vooruit loopt op het nieuwe gebruiksplan voor Schiphol dat begin volgende maand wordt gepresenteerd. In het gebruiksplan voor 1998 geeft de luchthaven aan hoe het volgend jaar binnen de wettelijke geluidsnormen wil blijven.

Het vliegverkeer op Schiphol groeit zo snel dat het kabinet moet 'gedogen' dat de luchthaven dit jaar de wettelijke geluidsgrenzen overschrijdt. Maar volgend jaar moet Schiphol wél binnen de geluidsgrenzen blijven, zo bezwoeren twee weken geleden de verantwoordelijke bewindslieden De Boer (VROM) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat).

Dat voornemen van het kabinet zal volgens de KLM leiden tot aanzienlijke schade voor de bedrijfsvoering. Volgens een woordvoerder is de KLM bij de ramingen uitgegaan van “een slecht-weer-scenario, zonder officiële status”. De KLM hanteert daarbij “het aantal vliegbewegingen dat wij normaal nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstregeling.” Het scenario houdt nog geen rekening met de 'strategische gevolgen' voor de KLM, zoals het uitwijken van passagiers naar concurrerende luchthavens als Düsseldorf en Brussel.

In de studie, die het gebruiksplan 1997 als uitgangspunt neemt, houdt de KLM rekening met een limiet van 360.000 vliegbewegingen. Op basis van de normale groei zou dit aantal volgend jaar moeten groeien tot zo'n 400.000 vluchten. Volgens dit scenario zou de KLM daardoor alleen al binnen Europa dagelijks twintig tot veertig vluchten moeten annuleren. Hierdoor blijven zeker zes tot zeven vliegtuigen aan de grond.

De maatregelen treffen ook de andere KLM-partners zoals Northwest Airlines en Air UK. Voor deze maatschappijen betekent het ongunstige scenario dat er nog eens drie toestellen uit de roulatie zouden blijven. Enkele weken gaven de buitenlandse maatschappijen in een brief aan minister Jorritsma uiting aan hun onvrede over de beperkingen van het vliegverkeer op Schiphol. Northwest heeft al laten weten dat het afremmen van de groei van Schiphol op termijn gevolgen kan hebben voor de samenwerking met de KLM.

KLM-topman L. van Wijk overlegt volgende week met minister Jorritsma van Verkeer over de schade die het nieuwe gebruiksplan de onderneming kan berokkenen. Volgens de woordvoerder betreft dit regulier overleg, waarbij de gevolgen van de vliegbeperkingen zeker aan de orde komen. De KLM wil dat de overheid bij het meten van geluidshinder rekening gaat houden met technische maatregelen die het lawaai verminderen. Als voorbeeld noemt een woordvoerder de nachtvluchten, waarbij de vliegtuigen tegenwoordig met een stationair toerental dalen.