Wijers acht gelijke belasting kansrijk

DEN HAAG, 15 OKT. Minister Wijers (Economische Zaken) ziet goede mogelijkheden voor de invoering van een vlaktaks, waarbij voor alle inkomensgroepen hetzelfde belastingtarief geldt. Dit zegt Wijers in een vraaggesprek met deze krant.

Het kabinet-Kok voert op dit moment een moeizame discussie over het 'belastingplan voor de 21ste eeuw', dat is bedacht door VVD-minister Zalm (Financiën) en zijn PvdA-staatssecretaris Vermeend. Volgens dat plan komt in ruil voor lagere tarieven (gedeeltelijk) een eind aan de talloze aftrekposten, die de belastinginkomsten van de overheid in toenemende mate uithollen.

Vorige week werd duidelijk dat de PvdA en de VVD van mening verschillen over het belastingplan, dat oorspronkelijk vorige maand met de begroting gepresenteerd had moeten worden. De PvdA voelt niets voor de afschaffing van de belastingvrije voet, die vooral bij de lagere inkomens hard zou aankomen. D66'er Wijers heeft volgens ingewijden aangedrongen op een onderzoek naar een flat tax, maar de minister weigert op dat punt elk commentaar.

Wel geeft Wijers aan dat invoering van een vlaktaks naar zijn gevoel zonder al te veel problemen kan worden ingevoerd. Bij een flat tax betaalt iedereen hetzelfde - lagere - belastingtarief en komen de aftrekposten, waarvan in Nederland vooral de hogere inkomensgroepen profiteren, grotendeels te vervallen. “Zo'n operatie hoeft niet eens zulke grote consequenties te hebben voor de belastinginkomsten”, geeft Wijers aan.

Wijers denkt dat de vlaktaks kan gelden voor grote delen van de bevolking, de laagste inkomens uitgezonderd. Ook mensen met een pensioen die nu minder belasting betalen ontkomen waarschijnlijk niet aan zo'n algemeen tarief. “De vraag of je het kunt introduceren hangt af van de vraag hoever je ambities gaan”, zegt Wijers: “ De hypotheekaftrek staat wat mij betreft overigens niet ter discussie.”

Om banen te scheppen voor werkloze laaggeschoolden voelt Wijers er veel voor om voor laagbetaalden een systeem van earned income tax credits in te voeren. Met dit Amerikaanse systeem van negatieve inkomstenbelasting krijgen mensen met een laag inkomen geld terug van de belastingdienst. “Met tax credits kun je ook iets doen voor de werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zodat het aantrekkelijk wordt om te gaan werken”, denkt Wijers.

Wijers is bezorgd over het feit dat slechts een derde van de mensen tussen de 50 en 65 jaar nog werkt. Om de kosten van de vergrijzing op te vangen moeten volgens hem meer ouderen aan het werk en zullen zij desnoods genoegen moeten nemen met een lager salaris. “Mensen moeten ermee leren leven, dat zij op hun vijftigste niet méér verdienen dan op hun veertigste”, vindt Wijers.