Welschap

De directie van het vliegveld Welschap bij Eindhoven, Eindhoven Airport, wil vanaf 1999 ruimere openingsuren.

Ze heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat verzocht met ingang van dat jaar het vliegveld te mogen openstellen van zes uur 's morgens tot elf uur 's avonds.

De luchthaven doet het verzoek op aandringen van de KLM. Om na invoering van de nieuwe KLM-dienstregeling vanaf Eindhoven aansluiting te houden op belangrijke internationale vluchten vanaf Schiphol, is het nodig 's morgens eerder te vertrekken.

Eindhoven Airport heeft al eerder geprobeerd de openingstijden te verruimen, maar dit werd in 1994 door de Raad van State afgewezen. Volgens de raad wogen de belangen van omwonenden zwaarder dan de vervoersbelangen.