Toch verbod op onderscheid naar leeftijd

DEN HAAG, 15 OKT. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het wetsvoorstel waarmee hij leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties wil verbieden gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee negeert hij een advies tot intrekking van het voorstel van de Raad van State.

Met een wettelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie bij het aannemen van personeel wil het kabinet bereiken dat sollicitanten bij de rechter een schadevergoeding kunnen eisen als ze vinden dat ze op grond van hun leeftijd zijn afgewezen. De Raad van State zegt “sterke twijfel” te hebben of zo'n verbod “wel een effectieve bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie”. Volgens de Raad is het voor sollicitanten moeilijk te achterhalen of ze op grond van hun leeftijd zijn afgewezen. “Bovendien zullen in (standaard)afwijzingsbrieven verwijzingen naar de leeftijd van de afgewezen kandidaat achterwege blijven”, zo schrijft de Raad van State in haar advies bij het wetsvoorstel.

De Raad komt tot de conclusie dat het niet de overheid moet zijn die tot een verbod op leeftijdsdiscriminatie komt, maar dat werkgevers- en werknemersorganisaties daarover afspraken zouden moeten maken. Aangezien leeftijdsdiscriminatie al bij grondwet verboden is, adviseert de Raad het kabinet het wetsvoorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen.

De ministers Melkert, Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) zijn het niet eens met de kritiek van de Raad van State en hebben het wetsvoorstel gisteren naar de Kamer gestuurd. Leeftijdsgrenzen mogen bij de werving en selectie van personeel alleen bij uitzondering worden gehanteerd.

De bewindslieden hopen dat aanbieders van werk zich door het verbod bewuster worden van de functie-eisen die ze bij een vacature stellen en zich daarbij afvragen of op grond van die eisen een leeftijdsgrens gerechtvaardigd is.

Alleen als daar een goede reden voor is, mag de werkgever of de bemiddelaar (arbeidsbureau of uitzendbureau) een in de personeelsadvertentie gemotiveerde maximum- of minimumleeftijd noemen. Zo bestaan er internationale verdragen in de scheepvaartbranche waarin leeftijdsgrenzen voor personeel worden gesteld.

Melkert stoelt de noodzaak van zijn wetsvoorstel onder meer op de resultaten van het tijdelijk Meldpunt Sollicitatieklachten. Van de 4.000 klachten die daar van 18 januari tot 15 maart binnenkwamen had ruim een derde betrekking op leeftijdsdiscriminatie.

Het kabinet trekt uit dit hoge aantal de conclusie dat de intentie van werkgevers- en werknemersorganisaties om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan, niet heeft geleid tot minder klachten over deze vorm van discriminatie.