Schäuble wil harde aanpak voor werk

LEIPZIG, 15 OKT. Wolfgang Schäuble, de grote man achter bondskanselier Helmut Kohl, heeft opgeroepen tot hardere sociale maatregelen om werklozen aan een baan te helpen. Ook drong hij bij zijn partij aan op een open discussiecultuur.

“Wie een probleem benoemt moet niet meteen van hoogverraad worden verdacht”, zei Schäuble, fractievoorzitter van de CDU/CSU, gisteren tijdens het partijcongres van de Christelijk Democratische Unie in Leipzig, dat vandaag is beëindigd. Zijn toespraak was een impliciete steun voor de jongere garde in de partij, die vindt dat de CDU zich in de coalitie met de kleine, liberale FDP scherper moet profileren. Een aantal jongere CDU-politici ('jonge wilden') meent dat er gebrek aan daadkracht is in het kabinet bij het doorzetten van economische hervormingen.

“Hardop nadenken mag niet worden verboden”, zei Schäuble, die voor zijn toespraak een ovatie oogstte, die zeker zo heftig was als voor bondskanselier en CDU-partijvoorzitter Kohl een dag eerder. Kohl is de nummer een, maar Schäuble de onbetwiste nummer twee, concludeerden tal van partijgangers na afloop.

Schäuble had de partij een flinke steun in de rug gegeven. “Een inspirerende toespraak”, zei de 'jonge wilde' fractieleider Ole von Beust uit Hamburg. De Aufbruchstimmung is begonnen, zei een CDU-gedelegeerde uit Saarland, waar de 'jonge wilde' Peter Müller de partij leidt. Kohl schetst een toekomstbeeld, Schäuble geeft de marsroute aan.

De man in de rolstoel wordt nog altijd beschouwd als de gedoodverfde opvolger van Kohl, hoewel hij in een recent vraaggesprek liet weten het kanselierschap niet te ambiëren. Voor de Süddeutsche Zeitung uit München was de steun die hij kreeg het bewijs van de “inofficiële inhuldiging” van Schäuble. Met instemming van de kanselier, want Kohl stond als eerste op om voor hem te klappen.

De 55-jarige Schäuble, de strateeg van de partij, plaveide in zijn toespraak de weg voor ingrijpende maatregelen om mensen aan het werk te krijgen, desnoods moeten ze genoegen nemen met een part-timebaan. Hij zei ook dat burgers zich moeten voorbereiden op meer eigen verantwoordelijkheid omdat het sociale verzekeringsstelsel zijn grenzen heeft bereikt. En, de euro komt op tijd en zal stabiel zijn, beloofde Schäuble.

Hij noemde het bestrijden van de werkloosheid van bijna 4,5 miljoen het belangrijkste probleem dat moet worden aangepakt. De twee miljoen langdurig werklozen zullen, als het aan Schäuble ligt, in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren.

Schäuble zei ook dat de partij naar wegen zoekt meer lage-lonen-banen te scheppen, waarbij men wèl sociaal verzekerd is en zijn bijdragen betaalt. In Duitsland zijn ruim vier miljoen zogenaamde 610-mark-banen in het zwarte circuit. De afstand tussen hoge sociale uitkeringen en lagere loonschalen zal moeten worden vergroot om werklozen te prikkelen sneller een baan te accepteren.

Scherp keerde hij zich tegen degenen die menen dat er in de Bondsrepubliek sprake is van stilstand. Er is volgens Schäuble meer in beweging gekomen dan menigeen zich nog een paar jaar geleden kon voorstellen. De bijstand is hervormd, ziekte-uitkeringen zijn gekort, flexibeler werktijden zijn wettelijk mogelijk gemaakt, eigen bijdragen zijn ingevoerd in de gezondheidszorg.

Vorige week stemde de Bondsdag in met hervorming van het pensioenstelsel. Het kroonstuk, de grote belastinghervorming, is weliswaar gestrand op een blokkade van de SPD in de Bondsraad. Maar Schäuble zei ervan overtuigd te zijn dat, zodra de huidige coalitie de verkiezingen wint, de sociaal-democratische oppositie het verzet tegen de belastingverlaging opgeeft.

    • Michèle de Waard