Overheid Mexico faalt bij orkaanramp

ACAPULCO, 15 OKT. De Mexicaanse autoriteiten zijn ernstig tekortgeschoten bij de voorbereiding op de komst van orkaan Pauline en in de nasleep daarvan. De orkaan richtte vorige week woensdag een ravage aan in de badplaats Acapulco en zorgde voor meer dan 400 doden en ten minste een half miljoen daklozen.

Ruim een week vóór de ramp werd de Mexicaanse overheid door verschillende meteorologische instituten gewaarschuwd, zo is gebleken. De orkaan Pauline is “zeer gevaarlijk”, meldde onder andere het nationale orkaancentrum in het Amerikaanse Miami. De autoriteiten hielden die informatie voor zich “om de bevolking niet onnodig onrustig te maken”, zei de staatssecretaris van Rampenpreventie gisteren in Acapulco.

Twaalf uur voordat Pauline de kust bereikte, zonden meteorologen opnieuw noodsignalen uit. Zij stelden de regering en het bestuur van Acapulco op de hoogte van het “levensbedreigende” karakter van Pauline; de orkaan kwam met een snelheid van meer dan 200 kilometer recht op Acapulco af. Ook toen was de overheid niet in beweging te krijgen.

De autoriteiten weigerden de noodtoestand uit te roepen en verzuimden opdracht te geven tot ontruiming van volkswijken die op gevaarlijke plaatsen gebouwd waren. Zonder dat de bevolking er weet van had, raasde Pauline woensdagnacht op Acapulco af. Een groot aantal lijken die later uit de modder werden opgegraven, waren slechts gekleed in pyjama's.

In Acapulco heeft uiteindelijk alleen het commerciële televisiestation Azteca een bericht over Pauline uitgezonden. Dat was om één uur 's nachts, toen iedereen al naar bed was. Een wakkere journalist had de noodsignalen van de meteorologen opgepikt en omgewerkt tot een waarschuwing.

Trillend van woede reageerde de minister van Defensie, generaal Enrique Cervantes, gisteren op de beschuldigingen van de oppositie die de regering verantwoordelijk stelt voor die nalatigheid. Hoezo niet gewaarschuwd, zei Cervantes. Het bericht is door tv Azteca uitgezonden. Na de tegenwerping van een Kamerlid dat de meeste mensen in de getroffen armenwijken geen televisie hebben, wees de generaal op een modern flatblok. “Wilt u beweren dat deze mensen geen televisietoestel hebben?”

Ook andere politici doen hun best de verantwoordelijkheid af te schuiven. “Als de bevolking werkelijk had geluisterd naar wat hun was verteld, dan waren velen gered”, zei de staatssecretaris van Rampenpreventie in een vraaggesprek met het dagblad La Jornada gisteren. “Ik geef de schuld aan de mensen die de armen hebben bedrogen en hen hebben overgehaald hun huizen niet te ontruimen.”

Intussen wordt de situatie voor de getroffenen in Acapulco elke dag benarder. Mensen zijn soms gedwongen rotte eieren en bedorven vlees te eten en water te drinken dat is vervuild door afval, uitwerpselen en lijken. Het Rode Kruis is in de hoogste staat van alarm over het uitbreken van ziekten als tyfus of knokkelkoorts. De eerste choleragevallen zijn inmiddels gemeld. De hulporganisatie stuit op het probleem dat er wel hulpgoederen zijn, maar dat ze door corruptie en wanorganisatie niet ter plekke komen. De toeristenindustrie van Acapulco heeft overigens veel minder problemen met het herstel.

Maandag heeft het Mexicaanse leger 67 opvangcentra voor daklozen en voedselpakhuizen in Acapulco overgenomen na wijdverbreide klachten over diefstal van noodhulp door plaatselijke leiders. Ook heeft de regering gisteren, bijna een week na de ramp, 25 brigades gezondheidswerkers naar Acapulco gestuurd met materieel voor waterzuivering.

President Zedillo, die gisteren voor de tweede keer het rampgebied bezocht, riep de bevolking via de televisie op om kalm te blijven. “Blijf in uw opvangcentrum”, zei Zedillo. “De regering heeft een programma om uw huizen weer op te bouwen.”