Naslagwerk letterkunde

ROTTERDAM, 15 OKT. De Nederlandse Taalunie stelt 2,4 miljoen gulden beschikbaar voor de totstandkoming van een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Het bedrag wordt verdeeld over een periode van zes jaar (1990-2003). Dat heeft het Comité van Ministers van de Taalunie vandaag in Breda bekendgemaakt.

De literatuurgeschiedenis zal zeven delen beslaan. Negen auteurs uit Nederland en Vlaanderen werken eraan mee. Gestreefd wordt het werk voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. De leiding van het project is in handen van dr.A.J. Gelderblom, universitair hoofddocent Renaissance Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en dr.A. Musschoot, hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Gent.