Landmijnen

Het valt mij telkens op dat in artikelen over landmijnen (NRC Handelsblad, 11 oktober 'Onconventioneel') niet naar voren komt de productaansprakelijkheid van de fabrikanten. Het uitbannen van het leggen van landmijnen en het produceren ervan zal een stuk eenvoudiger gaan als de fabrikant aangesproken gaat worden op het gebruik van zijn product.

Landmijnen zijn oorlogstuig en dienen als dusdanig gebruikt te worden, in een oorlog dus en ook alleen dan. Loopt een burger schade op door een landmijn van wat voor soort dan ook dan zal de fabrikant aansprakelijk moeten worden gesteld en opdraaien voor de ontstane schade. Een burger doet niet mee aan een oorlog. Dat fabrikanten van dergelijk wapentuig zoiets niet willen ligt in de lijn van de verwachtingen, maar zij zijn wegens de productaansprakelijkheid wel verantwoordelijk voor het gebruik van landmijnen.