Hamas-sjeik ontmoet rabbijn Israel en spreekt van bestand

TEL AVIV, 15 OKT. Hamas-oprichter en geestelijk leider sjeik Ahmed Yassin heeft zich gisteren, ditmaal tegenover de Israelische rabbijn Menachem Frohman, uitgesproken voor “een bestand” met de joodse staat. Als voorwaarde stelde hij de ontruiming door Israel van alle in 1967 bezette gebieden, Oost-Jeruzalem inbegrepen.

Een soortgelijk voorstel stuurde Hamas via de Jordaanse koning Hussein naar Jeruzalem twee dagen voordat de Mossad een mislukte moordaanslag in Amman uitvoerde op Khaled Meshal, een Hamas-kopstuk in Jordanië. Premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd pas na de aanslag in Amman kennis van deze koninklijke boodschap te hebben genomen.

Vergezeld van Nimr Darwish, de leider van de fundamentalistische beweging onder de Israelische Arabieren, bracht rabbijn Frohman uit de nederzetting Tekoah een bezoek aan de na de mislukte aanslag in Amman vrijgelaten sjeik Yassin in Gaza. De rabbijn overhandigde de leider van Hamas een brief van de sefardische opperrabbijn Eliyahu Baksi-Doron, waarin deze opriep tot een religieuze dialoog. Frohman heeft in het verleden verscheidene malen sjeik Yassin in de gevangenis in Israel bezocht. Vanmorgen kende hij aan de uitspraak van de Hamas-leider om een bestand met Israel te aanvaarden grote betekenis toe. “Jullie hebben jullie huis en wij het onze”, zei sjeik Yassin tegen de Israelische rabbijn.

Volgens de rabbijn betekent dit in feite dat de Hamas-leider zich neerlegt bij de 'twee-staten-oplossing'. Het bestand dat hij voorstelde werd niet gelimiteerd tot tien jaar, zoals gebruikelijk is in de islamitische traditie. Het voorstel dat via koning Hussein Israel bereikte, sprak wel van een bestand van tien jaar. Rabbijn Frohman is zich er echter terdege van bewust dat er tal van andere uitspraken van sjeik Yassin zijn te citeren die op het tegendeel van aanvaarding van de staat Israel wijzen.

Het belang van de ontmoeting van gisteren in Gaza schuilt volgens hem in het openen van een religieuze dialoog met Hamas die uiteindelijk een politieke weerslag kan hebben. Rabbijn Frohman, die in religieuze kringen als een excentrieke persoonlijkheid wordt gezien, is samen met sjeik Nimr Darwish van mening dat rabbijnen en sjeiks elkaar beter kunnen begrijpen dan Israelische en Palestijnse nationalisten. Dat is ook de achtergrond van het streven van opperrabbijn Baksi-Doron om een ontmoeting te beleggen met de groot-mufti van Egypte en uiteindelijk een 'driehoekstop' van opperrabbijnen, de mufti en de paus.

Alvorens naar Israel terug te keren baden sjeik Yassin en rabbijn Frohman gezamenlijk hun middaggebeden: de een in het Arabisch, de ander in het Hebreeuws.

De Israelische media hebben veel aandacht besteed aan de ontmoeting tussen de rabbijn en de sjeik in Gaza. De Israeliërs hopen vurig dat daarvan een temperende invloed uitgaat op de gewapende vleugel van Hamas, Ezzedin al-Qassem. Die hoop wordt gevoed doordat sjeik Yassin zich heeft uitgesproken tegen het vermoorden van onschuldige vrouwen en kinderen.