CRI registratie

ROTTERDAM, 15 OKT. De CRI heeft een nieuw Canadees computersysteem in gebruik genomen waarmee alle zeden- en moorddelicten landelijk worden geregistreerd en geanalyseerd. In de nasleep van de Belgische affaire Dutroux bleek dat ook Nederlandse politiekorpsen hun zedenzaken amper centraal melden. Daardoor was het moeilijk delicten te analyseren en daders op te sporen.