Bundesbank verrast geldmarkt

AMSTERDAM, 15 OKT. Hoewel niet bij een geheel heldere hemel, kwam de renteverhoging van de Duitse centrale bank vorige week donderdag voor de financiële markten als een donderslag. De Bundesbank verhoogde het repo-tarief met 30 basispunten tot 3,3 procent.

Deze renteverhoging kreeg vrijwel onmiddellijk navolging in de andere landen van het zogenaamde Dmark-blok. De Nederlandsche Bank verhoogde het tarief op speciale beleningen eveneens met 0,3 procentpunt tot 3,3 procent en de vaste voorschotrente met 0,25 procentpunt naar 2,75 procent.

De sterke stijging van de geldmarkttarieven in Nederland en Duitsland illusteerde het verrassingselement in de actie van de Bundesbank. De 3-maands AIBOR-rente steeg met 19 basispunten tot 3,64 procent thans; het 12-maands tarief met 29 basispunten naar 4,13 procent.

Omdat de geldmarkttarieven vooral afhankelijk zijn van de speciale beleningsrente en minder van de vaste voorschotrente stegen de Nederlandse geldmarkttarieven door de 'extra' renteverhoging niet sterker dan de Duitse.

Voor de Bundesbank speelde waarschijnlijk zowel de binnenlandse als de Europese omgeving een rol. Hoewel het inflatiegevaar onzes inziens beperkt is, is het wel toegenomen door de verzwakking van de Dmark en de aantrekkende Duitse economie. Dit verschafte de ruimte om te werken aan de geloofwaardigheid van de euro en een begin te maken met het toewerken naar het ene geldmarktrenteniveau in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, dat uiterlijk ultimo 1998 moet zijn bereikt.

Voor de Nederlandsche Bank kon de Duitse renteverhoging niet snel genoeg komen. Mede door robuuste economische groei in Nederland is de inflatie flink gestegen, tot 2,6 procent. Wegens de koppeling van de gulden aan de Dmark kan de Nederlandsche Bank echter niet geheel onafhankelijk van de Bundesbank de rente verhogen, ook al is dat om binnenlands economische redenen gewenst.

In de Weekstaat, de verkorte balans van de Nederlandsche Bank, waren deze week slechts geringe mutaties te melden. De speciale belening kwam 78 miljoen gulden lager uit dan vorige week. De ruime besparing op de kasreseve die de banken thans kennen is daar waarschijnlijk een reden voor. De kasreseveperiode loopt op 24 oktober af.

Bron: ING Economisch Bureau