Akkoord Bonn-Parijs coördinatie van EMU

MÜNSTER, 15 OKT. Frankrijk en Duitsland zijn het eens over de oprichting van een informele coördinatiegroep van de landen die straks de Economische en Monetaire Unie (EMU) vormen. De ministers Strauss-Kahn en Waigel van Financiën vonden elkaar gisteren op dit punt.

Onduidelijk is in hoeverre deze groep afwijkt van de “informele stabiliteitsraad” over de vorming waarvan de Europese ministers van Financiën in maart overeenstemming bereikten.

Minister Waigel sprak van een “zeer belangrijke” stap voorwaarts. De bedoeling is dat de EMU-ministers van Financiën elkaar voor informeel beraad treffen voorafgaande aan de reguliere maandelijkse vergaderingen met hun andere EU-collega's. Deze coördinatiegroep zal zich onder andere bezighouden met de uitwisseling van informatie over de economische toestand in de deelnemende landen, met het bespreken van elkaars werkgelegenheidspolitiek en met het toezien toezicht op de begrotingssituatie.

President Tietmeyer van de Duitse centrale bank verzekerde dat de raad de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) niet raakt. Ook Waigel hamerde erop dat geldpolitieke zaken een aangelegenheid van de bank zijn. Dit is al langer een teer onderwerp sinds de vorige Franse regering aandrong op een politiek tegenwicht voor de ECB.

De in juni aangetreden regering van de socialistische premier Jospin heeft dit idee overgenomen. De kennelijk nieuwe afspraken zullen volgende maand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de andere EU-collega's. De raad krijgt geen besluitvormende bevoegdheden. De beslissingen zullen worden genomen door de ecofin-raad, de officiële vergadering van de EU-ministers van Financiën, zo verzekerde Waigel.

President Duisenberg van het Europees Monetair Instituut (EMI), wegbereider van de EMU, sprak zich gisteren ook uit tegen een stabiliteitsraad. Het Verdrag van Maastricht biedt volgens Duisenberg uitkomst als het gaat om de coördinatie van het monetair beleid van de ECB met 'derde partijen', in die zin dat de voorzitter van de ecofin-raad en een lid van de Europese Commissie zonder stemrecht kunnen deelnemen aan bestuursvergaderingen van de ECB. Andersom kan de ECB-president op uitnodiging deelnemen aan de ecofinvergaderingen. (AFP, DPA, KRF)